Newspaper Archive of
The Columbia Star
Columbia, South Carolina
Lyft
May 13, 2004     The Columbia Star
PAGE 15     (15 of 22 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
 
PAGE 15     (15 of 22 available)        PREVIOUS     NEXT      Full Size Image
May 13, 2004
 

Newspaper Archive of The Columbia Star produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2019. All content copyrighted. Copyright Information.     Terms Of Use.     Request Content Removal.
L=,A STAR -- SC Entertainment MAY The Star&apos;s TV Guide 't curl. We have a readable that's right side up! i,-iii|li|i" d Od. Pizza , I I Calzones , . . , Palma wraps I Sg++e!Pi'?;P5 I I, I I Paso '22' ++.+' plus tax I Salads , , I ........ I I Offer Valid Until 5/20/04 I 252 6700 IP i I I I I o I | or take out ' "+c"=z= '___ " I Only I Area. Extra aarge may apply some areas) i $ 5.8 9 ,I I Extra Toppings $1.20 I I i +2+2;' I I Offer Valid Until 5/20/04 I L im mm ma n mm =l imm im im -ll {If N) LOS LO(ll Bro- san tonio f<om The sl Center rovm ......... ..................... + C,&l: No More Bats  a irac Lost and Local Pro- IUm llilll }Fnlsi.illt B:Dfive+/CX3) lidPro- lTheTonlillllti im=.mm i ......... ]m, ...... ! ' i Local Prograni :Loci iLocal Programs Loi Prolrns (2001, Drama) Kitten Dunst, Lol Program= Locel I:lrmms I'ternandez. 0P B(cc)c._c=mi=vis- Po,KW= ll(cc) ;Thi,W_aldKnow (11160, Drama) Kirk Douglas, Laurence Otvier. ,% f gladiator his fellow l- ui ,rwtt MiiCti= D=tlyl.t (CQ ltLollti,#Wtr(2001,Animafion ) mtm',SiIBrlBoyMqlOtS KrnPoi- IPt'oudF ! 7 12001, Comedy) Freddie Prirlze Whole >Whose 7700 Cklb i Steell Deiense =tomey's husband osecules I(CC) iMimgih= iakimo !l'pl P0mp IBoomia-i ieimd Sand Ride Ride !diPs ! !x !(9 ................ i(c , ......... ............... (1998, AcliorVAdventtl) Tommy Lee Jo- 1.401U.R./#iit(1998, iDtyl01 Motoli= Blktr Girl: Born to Be iCIty Co Vegas Law 81"1 ! jMaltlus &'! Wild ,Cm::l.l+ il++ LawiOrd=r:.Suivor !l.w&O.ariell L=wiOrd=n.Scoun- { ipil vi!V'riuoity ** (1995, /story) oenz Washgton. iLawl Ord. Sl/IVt=-i Ptdr bunt 0mput0f-generlteo ,.li, ............ _.,p ........ Pllts I & II i .... i ........... i !JAG: Tro Horse I Cold Calm: Hubr. ILooal !Loo/pro- "n o,i o,tlt, NmWO i it,=. I W% ({]00,  Siu'wii. Lold Progrlrlml i ..................... i , son heads to NYC, aRil t li (2001. Drama) Jennifer L6pez, Local Program, ILI Prolm,  iti,lm Loe.I Prm=',,,+ !Loci m, ogmm= t (1979, Myste James Broin. Ma- ille I1:1"he / tr / ,a t, , ,, .... 1982. M'tt  YoJig, ........ i i (CCi DailyPllmet (CC) [ !sire Mimm i u.s. + rm= m illlllml, tollght mm I iScli, letl ,iolli'isso, rill I | L ............ . ........................................... . ............... J..+. 1 J ia t. t"J illow in Costner. You W Out What Not toWw. Car- lWhile You Wlml Out iSterlllciiSpa +CSi: CrimeSene ltayolt game s , +mi Piayoff "I'BA IBil m !+ .!,, .......... i ............. ................................ ' i 131tli.. il:il Vio- !Law i 13ril. Icil VI 7touclwlg EIU: Art ach- l.tt i , plcil til,- t ;Urll Ill itlnlUnl li!i ir,+'ter'+i X t+'l+ I *** (2001. Adventure) Daniel - ++Lcal Programi l i 2001, ) John Tmvolla+ Hugh !Local PIogramll ! Bodmm +Law & Oil:. Spectl Vlc4Lo Pm- iL.i iO [] (cc) i i i I(cQ iDoe mlc ! A c,'op l II + lKi.i'=i +Pmra- l t, CT L'O04, Como,: Male:l - z ,o, co K WlTm- Pi, I C) i.. .A-i.OO-,,, I c) .............. i. (cc) ............................. i To Be Amourul . l I ......................... [ ............. ! ................. y ...................... wll be si'own, III ii Vl- ll.a* & O=i_. Sr: V'o'!L' = 0=- Cli 1 1 3. 2004 - 15 ell +e0 Mimi.ll  1200,i, D, amm J,y Dav,. C, Dural. Ti i IC iImtimNC il.aw&OrnerCr',e +JolmHe +Lo<illolrml t ; li D.A.W. , she ! i ............................................... ++ ....................................... J .................................. +' + l Smalvle: Nocturne Charmed:. ws a Bad, Bad Wod, Parts one and ocal Progms " {ocl i i +tmyelo inilyWmklandlheChocoliFeciory*** I:l*('l, llll i _ i ; nor,= q [.. ......... Bi11'IM'lllkl li,,Jille liBllsl.ltlttlt*'h(1998. C,iArYLwage illll'-+1Ill.Sill llP iPIlillll,,- EiqliTont eSlm+S+mdNilmmlmiLiatBammoteOrmslmm limm,io+i- Oriole Park at Catnden Yerds il, > 'd ........... **+i7;> .......... .............. i ............... +7 ....... .... it,+(l' bwlixm'AbuddingxecLaiveishundedi+ ,!Llnl-? +-. 1+ ..iu__- +lllll +.. +Ctlt k'l tthl Aoi (20<, Dnil) Lauren Holly, Mm i' Dtllalml; Am of m - i k:Irll [1-1100-klmill: m ill,, iioltlll ;lW lP.411Wodld iVIdeoliAblocgmusideo. I'olll fl"oBII + I +,! I ,li,,,mm,,l p,, .; .............................. ..+.. ............... J ................ l ................. ................... .....;.._.. ......................... ............... .:T- :(1 ........ i,+AtO!ee, C) ................... t .,..m ........................ '.i ........................................... i..} .. i (cc) . lUmUm [] i ........... .... + ................... = ......... .... e , .......... + .............. ......... ; [ .... l ,: m'm.s,'s ma-,mm:mm+nm (cc) +lm,ui. m ...... lll.svu ! + ) .............. +ocl iic i u''' mom,.,m,m ,m.mmm,,.m.+ , + Pr.t.-.,m ..... 4 .......................................... : ............................................. ..................... , ................ i ........................................................ ; ............................... ............................ iml!Lolll YelltSUltRtm- LovesRay* iTwoamllP2,l:Mlartt:MIA/NYO+ Lo(Pro-ltlllt lml i-mPml rlnn FearFlctm:FamtYFe'ziriLliVegaei:AlwaYFaith'hrllRllltlalml i Prll" i1111Tllillli i..w L ......................................... F.() ............................ # ................................... ]+ ....................................... J,o,,_ I FOX ILM Prgt'anll Idl;l"he Flnal!TheSwan !al ll !l'O PI ,-; +. ................ ............ _, ................ + .......................................... .......................... I iii !Eve IHalf lind !+ Hlilf lind .Oill Progrm'ml iLoll Prolraml M + +__ J_H_ ..... ; ............. J.+,,,_ .......... 4 ......................................................... +.+_+. +u + + ' i I i--Jkil"D'ie+ii'h+rC+ ltli!FInlt#PkiiiHill +UK iBk.C t ; se [] I(CC I + !tll=or'l- INHLHok.CoFinaisGame#5(Ifl;l!ll ltmwiltT,ihtIll !i%i ' .............. i.+.-.-, ............. ; ............................................................................................. ......................... , ........................... iw .................. i ............. Fiu 13 Hivim C) One FiniDay*** (1996,)MichellePlel- Who ]Whle 1700Cklb i lii Nanny L.,willllilf rhelBumkliBedlil..w(164+Olan'B)FanahFaw- Potlrllt:Firah GoldlnGidi+Gollmllill} ,,i.,, il...mtm'i. Jltm,,. lvt,:i<m IRm,Iw. immlw, iW. mm+,,,<liimm+#+..,/++noo,mlll- ! ,-- +aoom m m(cc) + m ! ............ ........................................................................................... + ............................................................... J .i" ............................. -- :ILII' "li i+. : ....................... + I-- I+', .................... [ &Oni.Deadbeat NIIAPi#(tfllBAAnNBAplayolfisscti!kdl0.1flt; + i,, iillitIBA/l"olll,ili&llllt f "'" m.c.cl +dommi',la'naewlli,i,<ovm. ._ __j ..... j L...iM....m ................................. i. ,. .cc ................................ ................................................... tm......=.+ ........................... J I-mlc I u'<"\